BUDOWA CENTRALCH SYSTEMÓW PODAWANIA I SUSZENIA DO TWORZYW  SZTUCZNYCH 

- budowa rurociągów do systemów podciśnieniowych i nadciśnieniowych 

- montaż stacji przełączeniowych (krosownice) w tym automatycznych 

- montaż urządzeń na maszynach